Đơn vị bầu cử số 9 (quận 4, quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè)

Đơn vị bầu cử số 9 (quận 4, quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 9 ( quận 4, quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè ) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 9 ( quận 4, quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè ) ảnh 2
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 9 ( quận 4, quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè ) ảnh 3
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 9 ( quận 4, quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè ) ảnh 4
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 9 ( quận 4, quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè ) ảnh 5

Các tin, bài viết khác

" />