Đơn vị đầu tiên hoàn thành thí điểm lưới điện thông minh

SGGP
Công ty Điện lực Tân Thuận là đơn vị đầu tiên của Tổng công ty Điện lực TPHCM hoàn thành công trình thí điểm lưới điện thông minh. 

Công ty Điện lực Tân Thuận

Công ty Điện lực Tân Thuận

Với thành tích đạt được trong năm 2017, Công ty Điện lực Tân Thuận đã nhận bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị cũng được tập đoàn và Tổng công ty Điện lực TPHCM khen thưởng.

Trong năm 2017, Công ty Điện lực Tân Thuận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, an toàn trên địa bàn quận 4 và quận 7. Độ tin cậy cung cấp điện tốt hơn nhiều so với năm 2016. Bình quân 1 khách hàng chỉ bị mất điện 3,18 lần trong năm với thời gian bình quân là 261 phút, tốt hơn chỉ tiêu kế hoạch đến 66,27% (395 phút). Tổn thất điện năng được kéo giảm, còn 3,04%, tốt hơn so với năm 2016 (3,44%).

Công ty cũng đạt 14/14 tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, kết quả khảo sát điểm hài lòng của khách hàng đạt 8,12/10 điểm. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt. Công ty có 7 sáng kiến được tổng công ty công nhận, làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Năm 2018, công ty xác định tập trung nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy văn hóa doanh nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định với chất lượng ngày càng cao trên địa bàn. Công ty đề ra 10 nhóm nhiệm vụ với 61 giải pháp nhằm hoàn thành 33 chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

VIỆT ANH ​

Các tin, bài viết khác