Triển khai phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1315/ QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030”.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập. Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục người lớn, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa, tích cực tham gia thành phố học tập toàn cầu…

Thực hiện phong trào thi đua, sẽ có danh hiệu “cộng đồng học tập” cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo tiêu chí do Bộ GD-ĐT ban hành. Đối với hộ gia đình, dòng họ, có danh hiệu “gia đình học tập” và “dòng họ học tập”; đối với các doanh nghiệp có danh hiệu “đơn vị học tập”; đối với cá nhân có danh hiệu “công dân học tập”.

Tin cùng chuyên mục