Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện báo Sài Gòn giải phóng

SGGPO
Từ ngày 1 đến ngày 10 - 02 - 2018, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp 3 bé mồ côi (30/11/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 300.000đ.

Giúp Nhữ Thị Bình (7/12/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.
Giúp Hồ Hào Em (11/12/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.
Giúp Trần Thị Trâm Oanh (14/12/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.
Giúp 2 chị em bà Đặng Phương & ông Đặng Xú (28/12): Bạn đọc (Q. Tân Bình): 500.000đ, Co Mai Q6 (ck): 300.000đ.
Giúp bé Hoàng Hữu An (04/1): Lương Thanh Tùng , Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Co Mai Q6 (ck): 100.000đ.
Giúp chị Lê Thị Thùy Dung (08/1): Lương Thanh Tùng, Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, bạn đọc (Q. Tân Bình): 500.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Mai Tuyet Hoa (ck): 300.000đ, Co Mai Q6 (ck): 200.000đ.
Giúp bé Nguyễn Hoàng Hữu Phước (11/1): Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Luong Van Truc (ck): 200.000đ, Bac Ky Q7 (ck): 2.500.000đ, Nguyen Thi Thanh Nhan (ck): 300.000đ, Co Mai Q6 (ck): 200.000đ. 
Giúp bé Hồ Yến Chi (15/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, Lương Thanh Tùng , Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ. 
Giúp Phạm Thị Minh Thư (15/1): Pham Thi Doi (ck): 1.000.000đ.
Giúp em Lê Thị Lệ Hằng (18/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Nguyễn Thị Trang (Hòa Hảo, P.5, Q.10): 300.000đ, Tran Kim Binh (ck): 1.000.000đ.         
Giúp chị Võ Thị Thu Vân (22/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Hoàng Mỹ Quang (Hải Phòng): 200.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Anh Huynh Tan Thanh (ck): 3.000.000đ, Tran Thi Thanh Hang (ck): 200.000đ, Vu Ngoc Nam (ck): 1.000.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 2.000.000đ, Tran Quoc Hoang-Đà Nẵng (ck): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.     
Giúp bà Dương Thị Gõ (25/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Hoàng Mai (USA)): 450.000đ, bạn đọc (Q. Tân Bình): 500.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, cô Diễm (Lê Quốc Hưng, P.12.Q.4): 500.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Ong Hoang Van Phu (ck): 5.000.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ, Vo Thi Kim Thanh (ck): 200.000đ, Ba Doan Thi Khuyen (ck): 500.000đ, Dieu Trang (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 200.000đ.         
Giúp bé Đặng Thị Yến Linh (29/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, CMM &CE,TKT: 200.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Tang Tuyet Phan (ck): 300.000đ, Nguyen Ngoc Quynh (ck): 250.000đ.       
Giúp bà Giang Muối (1/2): Chú Định (Q.1): 500.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Hoàng Mai (USA)): 400.000đ, Lương Thanh Tùng, Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, CMM &CE,TKT: 200.000đ, Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Q.10): 2.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q. 1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, cô Diễm (Lê Quốc Hưng, P.12.Q.4): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, anh Dân (Q.5): 200.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Nguyen Ngoc Quynh (ck): 250.000đ, Truong Thi Son Ca (ck): 100.000đ, Nguyen Thi Bach Nhan (ck): 2.000.000đ, Ha Boi Thi (ck): 500.000đ, Co Hanh (ck): 500.000đ, Vo Thi Hanh (ck): 3.000.000đ, Ban doc chuyen khoan: 1.000.000đ.                                
Giúp anh Nguyễn Văn Nhu (5/2): Bạn đọc (Q. 1): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Q.10): 2.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q. 1): 200.000đ, Trí Đức (Q.3): 1.000.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, anh Dân (Q.5): 200.000đ, Nguyễn Thị Bê (Nguyễn Tiểu La,P.4,Q.10): 300.000đ, Ong Hoang Van Phu (ck): 5.000.000đ.                                           

Giúp bé Lê Thị Bảo Linh (8/2): Bạn đọc (Q. 1): 500.000đ, Đỗ Văn No (Nguyễn Tiểu La, P.4, Q.10): 300.000đ, Trí Đức (Q.3):3.000.000đ, Nguyễn Minh Hoàng (Q.6): 1.000.000đ, cán bộ hưu trí Nguyễn Thanh Tòng: 1.000.000đ, Nguyễn Đắc Tâm (Q.10): 500.000đ.

Giúp em Thanh Bình: Trí Đức (Q.3): 1.000.000đ.  

Giúp Lê Quang Thanh: Ta Quang Vinh (ck): 2.000.000đ.

Giúp Trần Thị Hồng: Ba Doan Thi Khuyen (ck): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.  

Giúp Quỹ Bếp ăn Bảo Hòa, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM: Dieu Trang (ck): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ, Nguyễn Bá Bông, Vân Anh (Nguyễn Trãi, Q.1): 200.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện An Bình TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ, Nguyễn Bá Bông, Vân Anh (Nguyễn Trãi, Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Bình Dân TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ, Nguyễn Bá Bông, Vân Anh (Nguyễn Trãi, Q.1): 200.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc (Q.12): Chu Lệ Uyên (Q.10): 3.000.000đ.

Giúp Quỹ Vững lòng Biển đảo: Phan Thanh Hoàng (Cách Mạng Tháng 8, P.15,Q.10): 500.000đ.  

Giúp Quỹ Từ thiện Báo SGGP: Bé Nhi, Khoa (Q.Bình Thạnh): 200.000đ,Hoàng Khoa (Q.Phú Nhuận): 500.000đ, Nguyen Thi Thao (ck): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.  

Ủng hộ quà Tết cho người nghèo: Agribank chi nhánh Chợ Lớn: 5.000.000đ, Agribank chi nhánh Miền Đông: 5.000.000đ, Cty CP XNK Duoc Pham Cho Lon (ck): 1.000.000đ, Cty CP Y DP VIMEDIMEX: 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng bất thường

Hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng bất thường

Trên các diễn đàn, mạng xã hội và theo đơn thư phản ánh, nhiều hộ dân vừa cho biết hóa đơn tiền điện tháng 4-2019 nhận được từ những đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng quá cao so với tháng 3 cũng như các tháng trước đó.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bạn đọc tiếp sức