Phải quyết liệt, giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ ngành, địa phương

Ngày 21-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc nhằm đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp ngày 21-8. Ảnh: QUANG PHÚC
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp ngày 21-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Đây là hội nghị giao ban lần thứ 2 kể từ hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngày 16-7-2020. Sau hội nghị đó, Chính phủ đã tổ chức 7 Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các bộ, địa phương nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay đã có 52/53 bộ, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương có phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội về NSNN năm 2020. Tuy vậy, chỉ có 38 bộ, cơ quan Trung ương và 43 địa phương giao chi tiết hết 100% kế hoạch vốn cho các dự án; 5 bộ, cơ quan Trung ương và 15 địa phương giao chi tiết trên 90% cho các dự án; còn lại 9 bộ, cơ quan Trung ương và 5 địa phương giao chi tiết dưới 90% cho các dự án.

Tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã có quyết định/văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 455.491 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (477.573 tỷ đồng).

Hiện nay, có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 9 địa phương có văn bản đề nghị chuyển trả lại kế hoạch vốn để điều chỉnh cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khác với tổng số vốn là 6.338 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 của 7 bộ, cơ quan Trung ương và 31 địa phương với tổng số vốn là 13.509 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân từ đầu năm đến 31-7-2020 là 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng giao (không bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước sang). Ước giải ngân đến 31-8 là 221.768 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch (cùng kỳ năm 2019 đạt 41,39%).

Phải quyết liệt, giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ ngành, địa phương ảnh 1 Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thủ tướng, Chính phủ, tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Có 5 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%. Tuy nhiên có 29 bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%; trong đó, có 15 bộ, cơ quan Trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại quyết tâm của Chính phủ là giải ngân hết số vốn 630.000 tỷ đồng của năm 2020, hằng tháng Chính phủ sẽ họp để kiểm điểm công việc này.

Theo Thủ tướng, giải ngân vốn đầu tư công là chủ trương quan trọng mà các bộ ngành, địa phương cần quán triệt. Cả hệ thống chính trị vào cuộc để thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn, ách tắc mà từ trước đến nay thường mắc phải như khâu giải phóng mặt bằng. Vừa qua đã có tiến bộ trong công tác giải ngân so với cùng kỳ nhưng vẫn còn có một số bộ ngành, địa phương chậm trễ.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải quyết liệt, giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ, các ngành, địa phương. Nếu không làm việc đó thì cương quyết có chế tài kèm theo để xử lý vấn đề đến nơi đến chốn. “Không thể nói mà không làm, không thể có tiền mà không tiêu được do sự chủ quan, việc tổ chức thực hiện kém”, Thủ tướng nói.

Tin cùng chuyên mục