Tìm cơ hội giao thương thông qua các hợp tác xã

Là một trong những cánh chim đầu đàn của kinh tế tập thể, những năm qua, Liên hiệp hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã đã liên tục hỗ trợ các hợp tác xã trên cả nước trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm cung ứng trong hệ thống Saigon Co.op ngày càng đa dạng, phong phú
Sản phẩm cung ứng trong hệ thống Saigon Co.op ngày càng đa dạng, phong phú

Ở góc độ nhà cung ứng hàng hoá cho Saigon Co.op, đại diện nhiều hợp tác xã nông dân tại các địa phương chia sẻ, trước đây mùa thu hoạch sản phẩm của các nông hộ trong các hợp tác xã tại địa phương gặp nhiều khó khăn, đầu ra thường bấp bênh và phụ thuộc nhiều vào thương lái. Tuy nhiên, từ khi tham gia liên minh hợp tác xã và đưa hàng vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op, các sản phẩm của hợp tác xã không còn phải lo lắng về đầu ra.

Tin cùng chuyên mục