Bảng vàng quỹ Xã hội - Từ thiện báo SGGP

SGGP
Từ ngày 16 đến ngày 28 - 4 - 2017, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp Nguyễn Thanh Bình (20/2): Mai Tuyết Hoa (ck): 300.000đ. 

Giúp bé Dương Đức Hiếu (20/3): cô Võ Thị Mai Phụng (P.4, Q.3): 500.000đ, bà Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q.Tân Bình ):  200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tiền (23/3): Bà Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Lâm Thanh Huy (ck): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Xuân Phương Vy (27/3): chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 300.000đ, Hồ Lê Anh Nhân (ck): 100.000đ, Võ Thị Thu Hương (Thúy An): 200.000đ.

Giúp bé Trần Tiến Phước (27/3): Bà Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Nguyễn Huỳnh Nghĩa: 500.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.         

Giúp bà Lê Thị Gà (30/3): Bà Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, MRS Nguyen Thi Dung (ck): 200.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 1.000.000đ.      

Giúp bé Nguyễn Thị Thùy Trang (03/4): Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân ): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Trần Đức An (ck): 200.000đ, Nguyễn Huỳnh Nghĩa: 500.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.      

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (06/4): Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân ): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Chú Nguyễn Ngọc Diệp: 200.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.    

Giúp em Cao Thị Ngọc Trâm (10/4): Lê Nhơn: 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, cô Võ Thị Mai Phụng (P.4, Q.3): 500.000đ, Võ Thị Tốt (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân ): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Hoàng Ngọc Anh (ck): 2.000.000đ, Chú Nguyễn Ngọc Diệp: 200.000đ, Cô Huệ (ck): 300.000đ, Co Mai (ck): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.         

Giúp bà Mai Thị Mai: (13/4):  Ngũ Tố Nữ (P5, Q10): 300.000đ, Bạn đọc (Q3-TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, bác Hai Phú Quốc (Q.11): 20.000.000đ, Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Võ Thị Tốt (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ, Lê Thanh Hiền: 500.000đ, Trần Thị Thanh Hằng: 200.000đ, MRS Nguyen Thi Dung (ck): 200.000đ, Co Mai (ck): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 1.000.000đ.         

Giúp em Kim Thê (17/4): Từ Xú (P5, Q10): 300.000đ, Bạn đọc (Q3-TPHCM): 500.000đ, Anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ, Khánh Tâm Tâm (Q.5): 500.000đ, Trung bạn đọc (Q.1): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, MRS Nguyen Thi Dung (ck): 200.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.       

Giúp em Nguyễn Thị Hòa Nhã (20/4): Anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân. Bình): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ, Công ty Phước Nguyên (Q.6): 1.000.000đ, Trung bạn đọc (Q.1): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, anh Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.10): 1.000.000đ, chú Mãnh (Q.11): 200.000đ, Lê Nhơn: 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ, Vương Văn Hiếu (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan ngan hang: 100.000đ, Tran Thi Ngoc (ck): 500.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.        

Giúp ông Lê Công Thuận (24/4): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P. 9, Q.Tân Bình): 200.000đ, bà Nguyễn Thị Son (Q.7): 500.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Nguyễn Tiến Dũng (Đường 3/2, P.8, Q.10): 500.000đ, bác Trương Thị Lệ Ngà (Q.1): 1.000.000đ, Quế Nhiên (Tòa nhà The Maner, Nguyễn Hữu Cảnh): 1.000.000đ, Thanh Tùng (Hai Bà Trưng, Q.1): 500.000đ, bé Hoàng Kim (Tòa nhà The Maner, Nguyễn Hữu Cảnh): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, Bạn đọc (Q.3): 500.000đ, bà Lê Thị Hoàng Yến (C/cư La Kai, Nguyễn Tri Phương, P.7, Q.5): 500.000đ, chú Mãnh (Q.11): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Lê Nhơn: 200.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ, Trương Thanh Tùng (ck): 500.000đ, Co Mai (ck): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.  

Giúp em Lê Quang Thành (27/4): Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q4): 250.000đ, Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Trần Lựu, P.An Phú, Q.2): 1.000.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q.Tân. Bình): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Bạn đọc (Q.1): 300.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P. Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ.      

Giúp Nguyễn Văn Lợi: Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.

Giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Công ty TNHH XDDVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.   

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Vũ Thị Hương- Hương linh bà Nguyễn Thị Ngẫm (ck): 1.000.000đ.   

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lữ Bội Thanh (ck): 200.000đ.  

Giúp Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: 30.000.000đ.

Quỹ Xã hội-Từ thiện Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

 

       

 

 

BAN CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác