EU - Mỹ Latinh: Phối hợp chống tội phạm có tổ chức

Liên minh châu Âu (EU) và 14 quốc gia thành viên Ủy ban An ninh nội bộ Mỹ Latinh (CLASI) cùng thúc đẩy “kênh thường trực” để hợp tác chặt chẽ hơn chống lại tội phạm có tổ chức.

Các bộ trưởng nội vụ EU và CLASI vừa thiết lập lịch trình, liên lạc định kỳ và một kênh liên lạc thường trực.

Hai bên còn cam kết tăng cường trao đổi thông tin tình báo, tiến hành các hoạt động chung liên quan đến điều tra tài chính và thúc đẩy các biện pháp phòng chống ma túy; hỗ trợ quá trình thể chế hóa Cộng đồng Cảnh sát Mỹ Latinh (Ameripol) nhằm tăng cường vai trò trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức nghiêm trọng ở khu vực Mỹ Latinh.

Tin cùng chuyên mục