FPT Digital tư vấn chuyển đổi số cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và Tập đoàn FPT chính thức khởi động Dự án Tư vấn thực hiện chuyển đổi số tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) giai đoạn 2023-2028.
Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tổng Giám đốc PJICO và ông Trần Huy Bảo Giang, Tổng Giám đốc FPT Digital ký kết hợp tác
Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tổng Giám đốc PJICO và ông Trần Huy Bảo Giang, Tổng Giám đốc FPT Digital ký kết hợp tác

Dự án Tư vấn thực hiện chuyển đổi số này sẽ do FPT Digital, công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng hành cùng PJICO triển khai qua ba giai đoạn.

Bước đầu, FPT Digital sẽ khảo sát hiện trạng chuyển đổi số nhằm thu thập đúng và đủ các thông tin cần thiết cho việc phân tích đánh giá hiện trạng về mức độ chuyển đổi số hiện tại của PJICO và các đơn vị thành viên. Kết quả khảo sát là cơ sở phân tích, định hướng, xác định các mục tiêu trọng tâm trong việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể.

Tiếp theo, trên cơ sở báo cáo khảo sát, FPT Digital sẽ đánh giá mức độ chuyển đổi số toàn diện tại PJICO theo 6 hạng mục lớn là Trải nghiệm số cho khách hàng; Chiến lược; Hạ tầng và công nghệ số; Vận hành; Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp; Dữ liệu và tài sản thông tin.

FPT Digital sẽ đào tạo hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số tại PJICO, trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt để sẵn sàng triển khai, đảm bảo quá trình chuyển đổi số luôn bám sát lộ trình và đạt mục tiêu đã đặt ra.

Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch PJICO kỳ vọng triển khai dự án trong giai đoạn 2023-2028 sẽ tiếp tục chuyển đổi số trên nhiều mảng hoạt động, hướng tới xây dựng môi trường số, xây dựng văn hóa và nhân lực số, nâng cao trải nghiệm tiện ích của các sản phẩm dịch vụ với tiêu chí luôn mang lại những giá trị cao nhất cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại PJICO.

Tin cùng chuyên mục