Vietsovpetro cùng liên danh FPT- Petrosouth xây dựng lộ trình chuyển đổi số toàn diện

Dự án “Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (IT Master Plan) của Vietsovpetro” đã được báo cáo hoàn thành với sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo Vietsovpetro, FPT và Petrosouth cùng các cấp quản lý, đội chuyên gia dự án các bên.

Vietsovpetro cùng liên danh FPT- Petrosouth thống nhất các phương án chuyển đổi số Vietsovpetro một cách toàn diện
Vietsovpetro cùng liên danh FPT- Petrosouth thống nhất các phương án chuyển đổi số Vietsovpetro một cách toàn diện

Báo cáo dự án gồm 9 hạng mục, nêu bật quá trình xây dựng kiến trúc tổng thể cho chuyển đổi số; Xây dựng lộ trình triển khai các sáng kiến số cho từng giai đoạn của dự án từ năm 2024 đến 2030 theo mục tiêu số hóa hoạt động sản xuất, tối ưu hóa quản trị vận hành bằng cách tận dụng hệ thống và hạ tầng số hiện có; Phát triển hệ thống CNTT, các biện pháp quản lý rủi ro trong quá trình triển khai và đổi mới mô hình kinh doanh thông qua năng lực số… đồng thời, báo cáo còn đề cập đến việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ mục tiêu kinh doanh dịch vụ và năng lượng sạch bền vững.

Cụ thể, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là duy trì sản lượng khai thác dầu khí ổn định ở mức trung bình 2,8 triệu tấn/năm, Vietsovpetro còn hướng tới mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo gia tăng tỷ trọng đóng góp của các mảng kinh doanh khác ngoài hoạt động khai thác dầu khí, bao gồm dịch vụ dầu khí, đầu tư điện gió ngoài khơi, dịch vụ điện gió ngoài khơi đạt tỷ trọng doanh thu 15% cuối năm 2025, 30% cuối 2030 và 60% cuối 2033.

Ông Vũ Mai Khanh, Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã nhấn mạnh về việc đảm bảo triển khai khả thi, quản lý rủi ro và liên tục đánh giá cập nhật theo thực tế. Để đảm bảo triển khai khả thi các sáng kiến số, ông yêu cầu toàn bộ các đơn vị tuân thủ theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, bám sát những yêu cầu kỹ thuật cho việc ra bài thầu và chọn thầu. Triển khai chuyển đổi số có tính hệ thống rất cao, do đó cần nhận diện và quản lý tốt những rủi ro có thể xảy ra.

Ảnh màn hình 2024-04-28 lúc 11.56.36.png

"Lộ trình chuyển đổi số cần có kiến trúc tổng thể, trong đó kiến trúc số của Vietsovpetro cần được thiết kế phù hợp, liên kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh cốt lõi. Kiến trúc này cũng đảm bảo cho việc định hướng, quyết định đầu tư vào bất cứ công nghệ nào cũng đều đóng góp trực tiếp vào mục tiêu kinh doanh, tối ưu vận hành và chiến lược phát triển bền vững của Vietsovpetro. Với lộ trình đã được xây dựng, Vietsovpetro sẽ đảm bảo mức khả thi cao nhất của hành trình chuyển đổi số, giúp tối đa khả năng thành công trong quá trình thực thi”, theo ông Lê Hùng Cường, Phó Tổng Giám đốc FPT Digital.

Các mục tiêu trên sẽ được hiện thực hóa qua 23 sáng kiến số toàn diện, từ phục vụ khối nghiệp vụ chuyên môn trong thăm dò khai thác dầu khí như địa chất, khoan, khai thác, phát triển mỏ, thiết kế, xây lắp, bảo dưỡng; đến khối quản trị vận hành, an toàn thông tin, nền tảng công nghệ thông tin, văn hóa số và nhân lực số của Vietsovpetro. Lộ trình triển khai sẽ trải qua 3 giai đoạn, từ kiện toàn nguồn lực đến chuẩn bị chuyển đổi trong 2024-2025 và tiến tới hoàn toàn làm chủ chuyển đổi vào 2033.

Tin cùng chuyên mục