Ai thua…?

Quang cảnh đổ nát sau khi thực hiện lệnh ngừng bắn

- Lebanon đã ngừng bắn.

- Vẫn chưa ngưng tiếng súng, nhưng có còn hơn không.

- Thế cũng mừng rồi bác ơi! Một tháng bom rơi đạn nổ, chết chóc ngập đường. Israel tuyên bố họ… thắng.

- Phía Hezbolla cũng tuyên bố họ thắng?!

- Nhưng chiến thắng của Israel được phía Mỹ công nhận.

- Bác ơi! Nói thật nha: bảo Israel thắng cũng đúng mà bảo Hezbolla thắng cũng đúng.

- Thế ai thua?

- Còn ai nữa: lương tri nhân loại thua, dư luận tiến bộ thua và nhân dân cũng… thua luôn.

AN SINH
 

Các tin, bài viết khác