Vịt cồ

- Dân tứ xứ đang đổ xô về chùa Hang, Tuyên Quang.

- Lại mới đúc chuông đồng lớn nhất nước à?

- Lấy đâu ra chuông đồng, nhưng vừa xuất hiện một chú… vịt cồ cỡ bự.

- Cỡ nào?

- Cũng cỡ Đức mẹ chảy nước mắt. Nghe đồn một nhà ngoại cảm lên khai hội đã gọi được 2 chú rắn thần. Vùng đất Mẫu của “bà chúa thượng ngàn” vì vậy, linh càng thêm linh.

- Bác ơi! Thế có rắn thần thật không?

- Làm gì có. Mấy ông quản lý chùa Hang bảo có thấy một con rắn nhỏ cổ đỏ, mình trắng. Họ chụp ảnh và photo thành 3 con để cho du khách xem. Ai dè…

- Nó biến thành con vịt cồ? Bác ơi! Về cái kiểu thông tin này thì dân mình ăn đứt thiên hạ.

- Kiểu thông tin gì?

- Vô tuyến… truyền mồm. 

MẪU SƠN