Hớt váng mỡ

- Năm ngoái xuất khẩu đồ gỗ đạt 2,35 tỷ USD nhưng nhập khẩu gỗ tới 1 tỷ USD.

- Sao thế? Nước ta có mê man là rừng?

- Nhưng... cơ bản phá xong rồi. Mà không chỉ thế đâu bác ơi! Theo dự báo ta còn phải nhập gỗ trong 10 năm nữa. Năm 2008 phải nhập 3 tỷ USD. Năm 2018 nhập 10 tỷ USD.

- Năm 1997 đã có dự án 5 triệu ha rừng?

- Nhưng tốc độ trồng chậm hơn tốc độ phá. Nếu không có chiến lược đột phá, tôi sợ ngành công nghiệp chế biến gỗ của ta...

- Thế nào?

- Sẽ thành ngành công nghiệp... hớt váng mỡ.

LÂM VIÊN