Chết vì...

- Mấy chợ thành phố tràn ngập bột tắm trắng. Giá lại rẻ như cho.

- Ô bác ơi! Thế thì chả mấy mà chị em thành phố ta thành... tiên nữ giáng trần.

- Tiên nữ cái con khỉ mốc. Bác không thấy báo đăng mấy cô thiệt mạng vì tắm trắng sao?

- Bác nói lạ, vì sao tắm lại chết được?

- Ai biết đâu. Chỉ biết nhiều người xoa thuốc lên người xong là mặt bị sưng đỏ, đóng mề. Có người trắng được một tuần, sau bị nhiễm trùng và ung thư da.

- Ối! Đẹp kiểu ấy thì không mấy ham. Nghĩa là... lại chết vì thiếu hiểu biết.

Bến Thành