Bóc ngắn

- Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản vừa đưa một cảnh báo đáng giật mình.

- Cảnh báo sao?

- Từ một nước xuất khẩu năng lượng, Việt Nam sẽ phải nhập siêu năng lượng vào năm 2015.

- Bác ơi! Khai thác ào ào như thế. Cứ tưởng dầu dưới đất là vô tận.

- Chưa hết. Còn chuyện vô độ trong tiêu xài.

- Làm sao?

- Năng lượng tính theo GDP đầu người cao nhất trong khu vực.

- Bác ơi! Lại là chuyện... bóc ngắn cắn dài.

LAI VU