Đổi sở hữu

- 30km bờ biển từ Đà Nẵng đến Hội An có đến 60 dự án du lịch.

- Nghĩa là cứ nửa cây số có một dự án, không phải là bán hết khu bờ biển ấy à?

- Bác cứ nói khó nghe. Bán là thế nào. Người ta chỉ phân lô cho đầu tư. Không đầu tư thì bãi biển vẫn chỉ là… bãi biển.

- Ai chả biết. Nhưng các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đâu dành cho dân nghèo. Làm ăn kiểu đó tôi lo lắm bác ơi!

- Lo sao?

- Tôi lo một ngày nào đó bãi biển sẽ đổi sở hữu và người dân địa phương sẽ chẳng biết tắm biển ở đâu. 

SƠN TRÀ