Coi chừng

- Ô tô Trung Quốc, Hàn Quốc giá rẻ đang tràn vào Việt Nam.

- Hay rồi! Có thế chứ. Không lẽ dân các nước được xài ô tô giá rẻ còn Việt Nam thì không?

- Hay thì hay rồi. Mơ ước xe hơi của nhiều người có khả năng thành hiện thực. Nhưng bác ơi! Bây giờ tất cả các con đường đều... tắc. Ô tô giá rẻ tràn về lấy đâu đường mà đi. Với lại, xe hơi giá rẻ, nghĩa là người ta đã... thải ra, cứ vô tư nhập về, tôi e...

- Làm sao?

- Chẳng mấy mà Việt Nam trở thành... bãi rác và vùng trũng chứa... khí thải của thế giới.

- Bác đúng thật là. Đã nghèo mà còn bày đặt... làm sang.

THẠCH HÀ