Chữ tác đánh chữ tộ

- Báo Tuổi Trẻ đăng: Nông dân Cần Thơ đang khốn khổ vì công văn 388 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sao bảo lỗi tại sở?

- Sở chỉ xin bộ cho ngưng chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp “chuyên trồng lúa nước”.

- Còn bộ?

- Trả lời, bộ lại quên 4 chữ “Chuyên trồng lúa nước” mà cho ngưng chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp nói chung.

- Ô bác ơi! Thế là chữ tác đánh chữ tộ?

- Không phải! Đấy phải gọi đúng tên là 4 chữ vàng...

- Sao lại 4 chữ vàng?

- Người ta xin một đàng, mấy ổng ký một nẻo. Ký xong có cũng chẳng biết mình đã ký những gì. Bác ơi! Đấy là 4 chữ vàng của... thói quan liêu.

PHÚ LƯƠNG