Chưa thanh

- Thanh Hóa có chuyện lạ.

- Lạ gì?

- Con số điện năng thất thoát trong dự án mua bán điện ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn được kiểm toán báo lên đến hàng tỷ nhưng thanh tra chỉ phát hiện được… 3.300 đồng.

- Kiểm tra thế nào, chất lượng thế ấy! Nghe nói chứng từ trình thanh tra chỉ có những bản giấy viết tay hoặc photo. Trưởng đoàn thanh tra thừa nhận: không một chứng từ nào có dấu đỏ.

- Sao kỳ vậy? Thế mấy ổng nói sao?

- Ổng bảo “đoàn chỉ đề xuất kiểm tra các photo chứng từ vì… sợ hỏa hoạn và mất cắp”.

- Bác ơi! Lại chuyện như đùa rồi. Nghe nói có nhiều khoản còn… quên thanh tra.

- Không phải quên mà cố tình quên. Vì vậy dư luận bảo…

- Bảo sao?

- Đoàn thanh tra phường… tra mà chưa thanh.

Tĩnh Gia