Chạy…

- Tôi đang mướt mồ hôi vì chạy.

- Chạy gì?

- Chạy… sáp nhập.

- Tôi nghe chạy quan, chạy chức, chưa thấy ai chạy sáp nhập?

- Bác ơi là bác ơi! Ngố đến thế là cùng. Hà Tây, mấy xã Hòa Bình sắp về Hà Nội. Mua được một miếng đất ở đó nghiễm nhiên hóa đất thủ đô. Khối người nhờ đó mà đổi đời.

- Bác ơi! Hèn gì báo đăng người đua nhau đi Hòa Bình, Hà Tây săn đất. Nhưng bác ơi! Cứ đà này tôi e…

- Làm sao?

- Khi nhập về thủ đô có khi Hà Nội cũng hết đất làm dự án.

Thường Tín