Lại...phong trào

- Dân Tây Nguyên lại đổ xô trồng cà phê.

- Sao thế?

- Giá cà phê đang tăng cao.

- Lại chạy theo phong trào. Hèn gì giống cây cà phê sốt thế. Người ta dự báo giá sẽ còn tăng. Nhưng không thể trách người dân. Cứ có lợi là người ta làm.

- Khổ nỗi ào ạt đầu tư biết đâu sang năm giá cà phê lại xuống. Rồi lại điệp khúc trồng, chặt chặt trồng. Bác ơi! Sao tôi cứ lo…

- Làm sao?

- Ai biết sẽ không xảy ra cuộc khủng hoảng cà phê những năm 90 của thế kỷ trước và chuyện làm ăn của nông nghiệp mình lại giống chuyện… con kiến mà leo cành đa.

PHÚ THÁI