Chưa thuộc

- Lại phong trào nhập... chuột.

- Năm chuột, nhập chuột cảnh chơi cũng là chuyện hay.

- Ôi dào, ăn no dửng mỡ. Lại phú quý sinh lễ nghĩa chứ gì. Nói đến chuột, tôi nghĩ đến dịch.

- Bác lại ấn tượng rồi. Chuột là vật thí nghiệm bậc nhất.

- Biết rồi, khổ lắm. Nhưng ai biết nhập về sổng chuồng nó sẽ gây ra cái họa gì. Có bài học sờ sờ ra đó mà sao dân mình vẫn chưa thuộc.

- Bài học gì?

- Bài học Ốc bươu vàng.

Thanh Hà