Đạo người

- Hai anh em ở Bình Tân kiện nhau chỉ vì một lối đi.

- Sao vậy?

- Cha mẹ chia đất cho 2 anh em; anh phía ngoài, em phía trong. Nhưng người anh bất ngờ bịt lối đi chung.

- Nhưng luật đã quy định?

- Thì đã. Theo luật, người em phải có đường đi. Nhưng người anh đòi em nộp 50 triệu đồng.

- Còn tòa?

- Tòa sơ thẩm bác đơn của người em. Tòa phúc thẩm hủy án ắt xử lại. Nhưng bác ơi! Chuyện luật pháp chẳng có gì đáng lo.

- Thế, còn chuyện gì?

- Người ngoài tranh chấp nhau như vụ bịt đường Hà Nội đã là chuyện ê chề. Anh em tranh chấp nhau lại càng đau lòng hơn. Bác ơi! Tôi lo…

- Làm sao?

- Sự xuống cấp đáng sợ của… đạo làm người. 

BÌNH GIANG