Công bằng

- Bao giờ mới tìm được công bằng.

- Làm sao?

- Thì thưởng tết đấy, người lãnh 300 triệu đồng, người 50 ngàn đồng.

- Như thế là công bằng. Kinh tế thị trường mà bác. Doanh nghiệp nhiều tiền thì thưởng nhiều. Doanh nghiệp tiền ít thì thưởng ít.

- Vậy mà bác cũng nói. Các cụ bảo ăn cho đều, kêu cho sòng. Ai đời 1 tiến sĩ giảng dạy đại học lương chưa đầy 3 triệu đồng. Chỉ bằng lương cô nhân viên quèn ở một doanh nghiệp.

- Bác ơi! Thế là bác chưa biết triết lý mới về công bằng rồi?

- Triết lý thế nào?

- Ông tiến sĩ bằng cấp cùng mình, giỏi giang lại cao lương hơn cô nhân viên quèn mới là thiếu công bằng. Ở đời, được cái này phải... mất cái kia.

NHÂN VĂN