Chuyện thường

- 2% người lao động Việt Nam chết ở Malaysia.

- Sao thế?

- Ông Cục trưởng Cục Quản lý lao động bảo tại... sức khỏe người lao động kém, tại chưa quen nếp sống hiện đại và tác phong làm việc công nghiệp nên dễ xảy ra tai nạn lao động và tai nạn giao thông... Có lẽ, theo họ đấy là chuyện thường ngày ở huyện.

- Bác ơi! Chết người thế mà là chuyện thường. Bộ quản lý kiểu gì thế nhỉ?

- Quản lý kiểu... quản lý. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thì chỉ cần đưa được người đi rồi... sống chết mặc bay. Các cơ quan của ta đang quản lý kiểu gì bác biết không?

- Kiểu gì?

- Kiểu... đá quả bóng sang sân người khác.

Văn Lâm