Ăn tạp

– Báo Tuổi Trẻ đăng về những đoàn xe vua.

– Là sao?

– Là xe của cảnh sát giao thông kinh doanh vận tải.

– Bác cứ thích đùa, cảnh sát giao thông ai cho kinh doanh vận tải.

– Họ đứng tên vợ con, ai mà cấm được. Nghe nói còn có mấy ông CSGT kinh doanh khai thác cát trái phép.

– Thế họ bảo vệ pháp luật nào?

– Họ không bảo vệ pháp luật. Họ tự làm luật. Họ làm ăn trên... luật do họ tạo ra.

– Ô bác ơi! Thế là thợ may ăn giẻ...

– Xưa rồi bác ơi! Mấy ông quan tham bây giờ ăn tạp lắm.

– Thế, họ ăn gì?

– Ăn ráo trọi. Cái gì họ... cũng ăn. 

KHÁNH VÂN

Các tin, bài viết khác