Bắc thang lên hỏi…

- Cầu Nguyễn Văn Trỗi vẫn chưa xong.

- Nguyễn Văn Trỗi ăn thua gì? Mới khởi công sửa chữa chưa lâu. Có cây cầu 600m, 6 năm vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

- Cầu nào?

- Cầu Tám Du ở phường Thạnh Lộc quận 12.

- 600m, 6 năm. Mỗi năm xây 100m cầu? Nghĩa là siêu rùa?

- Xây có 10 tháng thôi, nhưng 6 năm không đi được vì không có... đường.

- Sao thế?

- Ai biết đâu. Nghe nói sai thiết kế. Chỉ khổ người dân.

- Muốn qua lại phải... bắc thang leo lên cầu.

- Thế bao giờ mới hoàn thành?

- Bác hỏi tôi, tôi hỏi ai? Chỉ có nước... bắc thang lên hỏi
ông trời. 

AN SƯƠNG

Các tin, bài viết khác