Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 17-1 đến ngày 06-02-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp anh Ma Văn Hiệu (14-11): Chi Hanh (CK): 1.500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 300.000đ.

Giúp chị Trần Thị Hương (05-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, anh Bình (Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Trần Thị Oánh (09-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dượcphẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, anh Bình (Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Đinh Tiến Đạt (12-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Trương Văn Dọi (16-12): Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bình An (23-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Khánh Hiền (26-12): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ.

Giúp họa sĩ Đặng Hoài Nam (30-12): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp Trần Nguyễn Hải Nguyên (02-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, A. T (TPHCM): 1.400.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Nguyễn Minh Khang (06-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, Thành Vinh + Trường Giang (Q. Gò Vấp): 200.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ,  Nguyen Hoang Linh Lo (CK): 150.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ. 

Giúp Lê Thế Phương (09-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bac Ky- Q. 7 (CK): 3.000.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Huy Hoàng (13-1): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, A. T (TPHCM): 1.400.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …48017 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Co Hanh (CK): 300.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Tống Kim Loan (16-1): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lê Văn Thêm (ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Thành Vinh + Trường Giang (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Hồng Đăng (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Mai Sơn (CK): 3.000.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ,  Nguyen Duc Tho (CK): 1.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 00713 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trần Sinh Nhật (06-2): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90021 (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Bang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18657 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Chị Hằng (BQL Tòa nhà Báo SGGP): 5.000.000đ, Trần Kim Soa (Q. Bình Tân): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. Bình Thạnh): 2.200.000đ, Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Tran Thi Ngoc - KDC Trung Sơn (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - báo SGGP: Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q. 1): 3.000.000đ, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (Q. 11): 30.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thị Nghè: Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Hướng dương: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ,  Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 500.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI  

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TPHCM trong giờ học thực hành

Tăng học phí song hành hỗ trợ người học

Từ năm 2022, học phí đại học, giáo dục nghề nghiệp sẽ tăng theo Nghị định số 81/2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (gọi tắt là Nghị định 81). Theo đó, mức học phí mới của nhiều trường công lập, nhất là các trường mới tự chủ, sẽ có sự điều chỉnh theo hướng tăng gấp đôi so với mức học phí cũ. Do đó, để giảm áp lực cho người học, các trường cũng nỗ lực đưa ra nhiều chính sách miễn, giảm và nhiều loại học bổng. 

Địa chỉ cần giúp đỡ

Nữ sinh nhà nghèo mắc bệnh nan y

Cách đây hơn 6 năm, khi đang học lớp 7, em Hầu Thị Thu Chi (17 tuổi, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bỗng dưng bị đau nhức khớp. Gia đình đưa đi khám mới biết Chi bị lao xương do Lupus ban đỏ. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).