Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 17-1 đến ngày 06-02-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp anh Ma Văn Hiệu (14-11): Chi Hanh (CK): 1.500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 300.000đ.

Giúp chị Trần Thị Hương (05-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, anh Bình (Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Trần Thị Oánh (09-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dượcphẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, anh Bình (Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Đinh Tiến Đạt (12-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Trương Văn Dọi (16-12): Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bình An (23-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Khánh Hiền (26-12): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ.

Giúp họa sĩ Đặng Hoài Nam (30-12): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp Trần Nguyễn Hải Nguyên (02-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, A. T (TPHCM): 1.400.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Nguyễn Minh Khang (06-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, Thành Vinh + Trường Giang (Q. Gò Vấp): 200.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ,  Nguyen Hoang Linh Lo (CK): 150.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ. 

Giúp Lê Thế Phương (09-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bac Ky- Q. 7 (CK): 3.000.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Huy Hoàng (13-1): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, A. T (TPHCM): 1.400.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …48017 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Co Hanh (CK): 300.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Tống Kim Loan (16-1): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lê Văn Thêm (ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Thành Vinh + Trường Giang (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Hồng Đăng (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Mai Sơn (CK): 3.000.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ,  Nguyen Duc Tho (CK): 1.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 00713 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trần Sinh Nhật (06-2): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90021 (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Bang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18657 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Chị Hằng (BQL Tòa nhà Báo SGGP): 5.000.000đ, Trần Kim Soa (Q. Bình Tân): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. Bình Thạnh): 2.200.000đ, Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Tran Thi Ngoc - KDC Trung Sơn (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - báo SGGP: Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q. 1): 3.000.000đ, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (Q. 11): 30.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thị Nghè: Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Hướng dương: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ,  Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 500.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI  

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Cùng cực mẹ con mù lòa

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Đi (64 tuổi) nằm sâu trong làng Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Chồng mất từ khi con trai chưa chào đời, bà Đi một mình lặn lội nuôi con bằng đủ thứ nghề: đốn củi, gặt thuê, mò cua bắt ốc… 

Bạn đọc tiếp sức

46 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư mắt

Ngày đầu năm mới, chị Phạm Thị Thiên Nga (ở 23/423 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không khỏi bất ngờ và xúc động khi cầm trên tay 46 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ con gái mình là bé Lê Thị Như Ý.