Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 15 đến 21-10)

SGGPO
Từ ngày 15 đến ngày 21-10-2021, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ chương trình “Đồng hành vượt cạn” - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Truong Chi Ca (CK): 200.000đ, P. Bang – P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Duong Quoc Hung (CK): 1.500.000đ, Doan Van Liem (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số … 85549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 490011 (CK): 100.000đ, Pham Thi My Hoa (CK): 500.000đ, Mai Thi Kim Thu (CK): 1.500.000đ.

 Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ, Nguyen Van Luan (CK): 100.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Nguyen Pham Minh Kien (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 490011 (CK): 100.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ, Nguyen Van Luan (CK): 100.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ, Nguyen Van Luan (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01983 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh HCCG 21-57 (23-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng HCCG 21-56 (20-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hùng HCCG 21-55 (14-8):         Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Tống Viết Huy Hoàng HCCG 21-53 (06-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Trần Công Thành HCCG 21-51 (03-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Mai Hồng Thảo Vy HCCG 21-50 (30-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Trần Thị Thảo My HCCG 21-49 (23-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trút Ly HCCG 21-48 (20-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Hồ Thị Huyền Trang HCCG 21-47 (16-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Trịnh Quốc Thái HCCG 21-46 (09-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ HCCG 21-45 (02-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Hồ Đông Khang HCCG 21-44 (29-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21-43 (26-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Phan Thị Hải HCCG 21-42 (22-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Bùi Quỳnh Hân HCCG 21-41 (18-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Kim Anh (CK): 9.000đ, Thai Ngoc Bao Tran (CK): 3.000đ, Do Anh Dung (CK): 3.000đ, Tran Ba Hung (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhi ung bướu nghèo: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 14.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn người già neo đơn TPHCM:  Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 7.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Gánh nặng người bà làm “mẹ trẻ”

Ở tuổi nghỉ hưu, bà Bùi Thị Lệ, 62 tuổi (trọ tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) vẫn cần mẫn làm lao công tại một bệnh viện gần nhà. Ngoài ra, ai thuê gì bà cũng làm để có thêm thu nhập nuôi các cháu nội, ngoại đang tuổi ăn, tuổi lớn. 

Bạn đọc tiếp sức