Bao giờ mới... đẻ

- Chương trình phân ban của Bộ Giáo dục-Đào tạo vẫn rối như mớ bòng bong.

- Sao lại thế được. Nghị quyết 40 đã được Quốc hội thông qua từ năm 2000. 2 năm chuẩn bị, 3 năm thí điểm, 5 năm chứ ít ỏi gì?

- Nhưng bây giờ các chuyên gia vẫn đang “cãi” nhau. Người ta phân vân: nên tiếp tục phân thành 2 ban từ lớp 10 như đang làm hiện nay hay phân thành 3 ban từ lớp 10?

- Sao bảo cách đây 6 tháng người ta đã lựa chọn phương án phân 2 ban ở lớp 10 và 11, đến lớp 12 sẽ phân thành 4 ban.

- Lạc hậu rồi bác ơi! Thay đổi xoành xoạch vốn là chuyện… thường ngày của ngành giáo dục-đào tạo. Chuyện phân ban Bộ đã có bề dày nghiên cứu với phương án 3 ban họp thí điểm từ 1992.

- Nhưng bác ơi! Nghe nói phương án đó thất bại rồi mà.

- Thất bại nên mới phải “ngâm cứu” tiếp. Bác không nghe nói thất bại là mẹ thành công sao? Thế mà lần này vẫn phải tiếp tục làm… thí điểm.

- Ô bác ơi! Các ổng “chửa” lâu thế mà chẳng chịu đẻ cho. Tiền “ngâm cứu” mấy ổng hưởng, tội vạ lại đổ lên lưng học trò.

- Thông cảm cho mấy ổng đi bác ơi! Khổ 10 năm để sướng trăm năm. Tất cả cũng chỉ là vì… tương lai con em chúng ta.

VĂN LÂM

Các tin, bài viết khác