Biển... khóc

- Đà Nẵng vừa tổ chức liên hoan “Biển gọi”.

- Gọi là đúng rồi, hôm nọ thấy báo đăng bãi biển Đà Nẵng là bãi biển đẹp nhất hành tinh.

- Đẹp thì chưa biết nhưng có vẻ biển Đà Nẵng đang... khóc.

- Sao thế?

- Thì cũng báo đăng: bãi biển là nơi người ta thi nhau khai thác vật liệu xây dựng, xả rác và xả nước thải vô tư. Du khách tắm biển lãnh luôn cả mùi xú uế từ các ống cống ngầm.

- Ô bác ơi! Vậy khóc là đúng rồi. Nhưng thế làm sao gọi là bãi biển được?

- Thế phải gọi là gì?

- Có lẽ phải gọi là bãi... rác.

Đại Dương

Các tin, bài viết khác