Bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Bộ VH-TT-DL đang rà soát công tác chuẩn bị cho lễ phát động bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025) với chủ đề "Những bản hùng ca đất nước".

Bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, lễ phát động bình chọn này là một trong những hoạt động thiết thực triển khai nhiệm vụ tổ chức tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất mà Bộ VH-TT-DL được Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất giao.

Hoạt động này nhằm tổng kết, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Đồng thời, cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đa dạng, phong phú.

Hiện, Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp chặt chẽ với 4 hội văn học nghệ thuật chuyên ngành rà soát lại quy chế bình chọn, đảm bảo lựa chọn được tác phẩm xứng đáng, xứng tầm để tôn vinh. Dự kiến lễ phát động tổ chức vào tối 18-5 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục