Bóc ngắn cắn dài

- Nghịch lý quá bác ạ!

- Nghịch lý thế nào?

- GNP/người/năm tăng chỉ 6% nhưng mức tiêu thụ rượu bia tăng từ 8% đến 10%/năm.

- Tăng là đúng rồi. Bác không thấy trên truyền hình sao? Hãng bia nào cũng... liên tục phát triển.

- Nhưng nước ta còn nghèo...

- Nghèo mà... xài sang mới hay chứ.

- Thế là bóc ngắn cắn dài?

- Dài hay ngắn thì bóc cũng để... cắn. Nghe nói theo kế hoạch đến năm 2010, sản xuất bia rượu sẽ đạt 1.500 triệu lít/năm.

- Nghĩa là cả nước sẽ ngập rượu bia?

- Chứ sao! Và nước ta sẽ đứng vào hàng các nước phát triển trong việc... xài rượu bia. Mà bác ơi! Bác sợ gì chứ! Uống bia rượu là trí thức, là văn minh...

- Bác nói vậy là...

- Ô bác ơi! Bác không thấy thống kê báo chí đăng sao? 77% người sử dụng rượu bia là người... có trình độ cao và là cán bộ nhà nước.

GIA LỘC 

Các tin, bài viết khác