Chuyện nhỏ

- Ông nguyên chủ tịch Hà Nội mới tiết lộ về vụ “chiếc xe 3.000 con trâu”.

- Làm sao?

- Ông bảo không loại trừ khả năng ổng bị… gài.

- Sao không nói lúc ổng còn tại chức?

- Ổng giữ uy tín… cho lãnh đạo. Tính Đảng cao đến thế còn gì.

- Thì cao. Nhưng tính Đảng còn cao hơn nếu ổng không nhận xe.

- Xe của nhà nước chứ xe của ổng đâu mà nhận với không nhận. Vả lại ổng bảo, bố trí xe là việc của văn phòng. Văn phòng… đặt đâu, ổng ngồi đấy.

- Kể cả việc tai tiếng cưỡi “3.000 con trâu”?

- Việc dân việc nước toàn chuyện tày đình. Chuyện cái xe có là cái đinh gì. Nếu cần phục vụ nhân dân thì 3.000 chứ 30.000 con trâu cũng chỉ là… chuyện nhỏ.

Hà Thành