Cá biệt

- Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của người dân với hai chức danh chủ chốt ở phường xã, thị trấn.

- Một việc làm hợp lòng dân. Cán bộ phường xã cũng là đầy tớ của dân nên bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là thước đo đánh giá phẩm chất người cán bộ cơ sở. Kết quả tốt lắm bác ạ. Nghe nói đã hơn một nửa trong số 317 phường xã, thị trấn đã thực hiện xong.

- Tốt thì tốt rồi. Nhưng nghe kết quả, nói thật, tôi thấy phân vân.

- Vì sao?

- Theo báo cáo Mặt trận Tổ quốc, tại các phường xã đã thực hiện xong bỏ phiếu tín nhiệm, hầu hết 2 vị chủ tịch UBND và Hội đồng nhân dân đều vượt qua cuộc sát hạch.

- Vượt qua nghĩa là cán bộ ta đa số đều tốt. Bộ bác không mừng sao?

- Mừng chứ! Nhưng ở cấp phường xã của ta hiện có cả 1.001 chuyện tiêu cực, phiền nhiễu nhân dân. Bộ các ông không có trách nhiệm gì sao? Bỏ phiếu tín nhiệm là tốt, nhưng vấn đề ai là đại biểu cho dân? Nghe nói có phường, có vị Chủ tịch Hội đồng nhân dân bị phê là: vai trò giám sát của HĐND còn yếu, ít tham dự các buổi họp tổ dân phố, không sát dân, thậm chí không sốt sắng thực hiện nghị quyết của phường nhưng khi bỏ phiếu vẫn đạt… trên 80%.

- Bác ơi! Chuyện bác nói báo chí có đăng, nhưng đó chỉ là chuyện cá biệt.

- Tôi cũng mong đó là chuyện cá biệt, nhưng nếu không coi trọng chuyện cá biệt đó, tổ chức tốt người đại biểu bỏ phiếu cho dân, tôi e nhiều vị có vấn đề sẽ tiếp tục… qua truông và chuyện bỏ phiếu sẽ chỉ là làm cho có.

PHÚ LƯƠNG

Các tin, bài viết khác