Cài đặt iHanoi để tương tác, kết nối với chính quyền thành phố

Thông qua iHanoi, mọi người dân tham gia đều dễ dàng tương tác, phản ánh, cung cấp thông tin, đề xuất sáng kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của chính quyền Thủ đô. Ứng dụng không chỉ hướng tới những người dân Thủ đô, những doanh nghiệp đang kinh doanh, hoạt động trên địa bàn thành phố, mà còn hướng tới những người dân ở tỉnh thành khác, du khách trong nước và nước ngoài quan tâm, muốn tìm hiểu về Hà Nội.

TP Hà Nội vừa đưa vào sử dụng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), nhằm tạo lập kênh kết nối số nhanh chóng và thuận tiện giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp của Thủ đô.

Thông qua iHanoi, mọi người dân tham gia đều dễ dàng tương tác, phản ánh, cung cấp thông tin, đề xuất sáng kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của chính quyền Thủ đô. Đặc biệt, ứng dụng iHaNoi không chỉ hướng tới những người dân Thủ đô, những doanh nghiệp đang kinh doanh, hoạt động trên địa bàn thành phố, mà còn hướng tới những người dân ở tỉnh thành khác, du khách muốn tìm hiểu về Hà Nội. Hơn nữa, trong ứng dụng này có rất nhiều các tính năng hữu ích liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh như: giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, quy hoạch, giải trí.

iHanoi là ứng dụng đánh dấu bước tiên phong của Hà Nội trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới, xây dựng thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Cách cài đặt và những tính năng quan trọng, hữu ích của ứng dụng iHanoi:

IMG_20240710_090123.jpg
IMG_20240710_090128.jpg
IMG_20240710_090133.jpg
IMG_20240710_090135.jpg
IMG_20240710_090143.jpg
IMG_20240710_090148.jpg
IMG_20240710_090152.jpg

Tin cùng chuyên mục