Chạy... đền bù

- Dân Dung Quất đổ xô trồng dứa.

- Dứa lên giá à?

- Có bán mua gì đâu mà lo giá lên với xuống.

- Thế, trồng làm gì?

- Báo đang đăng rùm beng: trồng để chờ đền bù.

- Nghĩa là...

- Đền bù đất thì chỉ có tiền đất. Trồng dứa để thêm đền bù hoa màu. Thấy bảo đền bù dứa cây 1ha khoảng 155 triệu, dứa quả trên 370...

- Ô bác ơi! Người ta chạy án chạy tội. Ở đây là chạy... đền bù. Cũng là một dạng tham nhũng.

- Mới là... ý định tham nhũng thôi. Nhưng nếu không cẩn thận...

- Thì quan tham, dân tham. Và ước mơ hóa rồng sẽ là một ước mơ... xa lắc.

NGHĨA TÂN

Các tin, bài viết khác