Chỉ còn là...

- Cây đa Tân Trào… đang chết.

- 300 tuổi rồi bác ơi! Người còn chết huống là cây.

- Nhưng chuyện còn cứu vãn được. Bác không thấy có cây cả ngàn tuổi à?

- Biết rồi, khổ lắm. Nhưng dư luận đã báo động…

- Khổ nỗi cơ quan chức năng vẫn… đủng đỉnh. Nói đáng tội từ năm 2006 đến nay đã có nhiều cuộc họp, ra nhiều văn bản, tìm nhiều giải pháp. Nghe nói hiện còn đang chuẩn bị tổ chức… hội thảo khoa học.

- Ô bác ơi! Cứ kiểu… cây cần quan trễ kiểu ấy, chờ được vạ thì má sưng. Nếu cứ đà này tôi e…

- Làm sao?

- Cây đa Tân Trào lịch sử có khi… chỉ còn là ký ức. 

AN HÒA

Các tin, bài viết khác