Nhớ ký ức cũ để tiếp tục đổi mới

Nhớ ký ức cũ để tiếp tục đổi mới

Đọc loạt bài “Đổi mới để phát triển - Đường chúng ta đi” những ngày gần đây, ký ức về những ngày sống trong thời bao cấp chợt ùa về trong tôi với bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn.1.
Chuyện cổ tích ngày nay

Chuyện cổ tích ngày nay

Từ một vùng đất chua phèn nặng, hoang hóa lâu đời, bỗng chốc trở thành vùng đất phì nhiêu hàng năm cung cấp hàng triệu tấn lương thực cho cả nước; từ một vùng đất rộng người thưa, nay đã mọc lên những xóm làng trù phú. Nhiều người bảo khai phá Đồng Tháp Mười (ĐTM) là chuyện cổ tích của ngày nay.
Phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ - yêu cầu bức thiết

Phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ - yêu cầu bức thiết

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra như một xu thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia (nước ta không phải là ngoại lệ), mà quá trình đó lại đang bị những nước tư bản phát triển và các tập đoàn siêu quốc gia chi phối, vấn đề xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với những nội dung mới càng được đặt ra một cách nghiêm túc và bức thiết.

Đọc nhiều nhất