Chờ…

- Lại dời thời gian sửa chữa cầu Văn Thánh 2…

- Đã dời 2 lần rồi?

- Đã. Mà cũng chết ai đâu. Dời thêm một hai lần, nhằm nhò gì!

- Nhưng sao phải dời?

- Thế mà bác cũng hỏi. Chưa chuẩn bị tốt nhất.

- Nếu dời thêm lần 4?

- Chuyện thường. Cơ quan thẩm định bảo cầu vẫn sử dụng được, chỉ nguy hiểm với xe… trên 30 tấn.

- Thế là vẫn phải chờ.

- Chứ sao. Vừa chờ sửa vừa chờ…

- Chờ gì?

- Chờ… sập!  

KIM THÀNH

Các tin, bài viết khác