Chưa đủ

- Dịch cúm gia cầm lại bùng phát.

- Các nơi đang chống quyết liệt tiêu hủy đàn gia cầm, tiêm phòng, ngăn chặn vận chuyển trái phép. Đã thấy kết quả bước đầu.

- Biện pháp mạnh thấy rồi, nhưng cần mà chưa đủ.

- Là sao?

- Báo đăng: Có nơi chủ trang trại thiêu hủy gà, nhiều bà con thấy tiếc nên… xin về để ăn. Có nơi người ta còn… đào gà đã chôn lên để xài.

- Ô bác ơi! Vậy là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

- Thế mới nói. Nếu không chống từ trong ý thức người dân thì có biện pháp mạnh có khi… cũng bằng không. 

VỊ THANH

Các tin, bài viết khác