Chuông reo là...

– Chuông reo là bắn đang hốt bạc...

– Bác ơi! Tại diễn viên... toàn sao.

– Sao ăn thua gì bác ơi! Người ta bảo phim hot là tại các sao... đều nghèo.

– Là sao?

– Báo nói có cặp vợ chồng dẫn đứa trẻ 3 tuổi đi coi. Lát lát cháu lại reo to: ba ơi! Các cô ấy lại... ở truồng kìa.

– Ô bác ơi! Thảo nào thằng con tôi bảo đi xem “chuông reo là... cởi”. Nhưng bác ơi! Thế thì cần gì làm phim cho tốn tiền.

– Bác nói...

– Chỉ cần một cô gái đi giữa đường và... cởi cũng có mê man khách!

VĂN YÊN

Các tin, bài viết khác