Chuyện nhỏ...

- Nhà láng giềng cạnh tôi cãi nhau tối ngày.

- Bác ơi! Cãi nhau là chuyện nhỏ.

- Nhỏ sao được. Năm nào gia đình họ cũng là gia đình văn hóa.

- Ô bác ơi! Cãi nhau nhằm nhò gì. Khối gia đình quanh năm thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh bạc, thậm chí... “bán hoa” cũng còn là gia đình văn hóa kia mà. Nhưng vậy vẫn chưa phải chuyện siêu kỳ quặc đâu. Còn trường hợp nghe hiểu... chết liền!

- Trường hợp nào?

- Báo đăng có trường hợp có người ở tù vẫn được công nhận là... gia đình văn hóa!

TAM KỲ

Các tin, bài viết khác