Còn hơn

- Báo đăng ầm ĩ về chuyện lạ xứ Quảng.

- Chuyện gì?

- Bà con được cứu trợ sau bão ký 1 triệu đồng chỉ nhận 100.000 đồng.

- Số còn lại đi đâu?

- Nghe các ông đày tớ bảo để làm nhà văn hóa.

- Làm nhà văn hóa là mở mang bộ mặt địa phương, cũng là phục vụ dân. Bà con mình hy sinh một chút có sao đâu. Thà thế, còn hơn...

- Hơn gì?

- Khối bà con bị nạn ở nhiều địa phương miền Trung khác chẳng nhận được đồng nào.

- Thế... tiền cứu trợ đi đâu nhỉ?

- Ai biết được. Chắc là tại... tiền ngót.

- Cũng có lý. Trứng luộc còn ngót nữa là...

ĐẠI TỪ

Các tin, bài viết khác