Công bố hồ sơ dự án “một luật sửa 4 luật”

Có thêm phương án cho phép các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai được lựa chọn hiệu lực thực hiện từ 1-1-2025 hoặc từ 1-8-2024.

Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 vừa được Bộ Tư pháp công bố
Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 vừa được Bộ Tư pháp công bố

Sáng 4-6, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Dự án luật này do Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện. Dự thảo luật đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024 (thay vì từ ngày 1-1-2025). Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng cũng được đề xuất có hiệu lực từ ngày 1-8-2024.

Riêng một số điều của Luật Đất đai được đề xuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.

Đáng chú ý, dự thảo luật đưa ra phương án 2 để xử lý các quy định chuyển tiếp.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai được lựa chọn hiệu lực thực hiện từ 1-1-2025 hoặc từ 1-8-2024.

Trước đó, Chính phủ đã có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tin cùng chuyên mục