Đã có thuốc chữa?

– Chính phủ vừa ra Nghị định 35 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Nghe nói tội sử dụng bằng giả sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc.

– Nghiêm cỡ nào hả bác?

– Ai sử dụng bằng giả sẽ bị buộc thôi việc ngay.

– Nghiêm thế là đúng rồi. Đại dịch bằng giả được báo động ở nhiều cấp, nhiều nơi nhưng toàn giơ cao… đánh khẽ, người vi phạm chỉ bị xử lý nhẹ hều. Tội làm hàng giả bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn tội sử dụng bằng giả chỉ bị xử lý hành chính.

– Bây giờ các nhà quản lý đã có cây gậy để trừng trị người sử dụng bằng giả. Căn bệnh đã có thuốc chữa. Chỉ sợ bác sĩ không nghiêm. Nhưng cái sự học vẫn còn một căn bệnh khác cũng đáng sợ không kém căn bệnh bằng giả đâu bác ơi!

– Bác bảo căn bệnh gì?

– Căn bệnh bằng thật nhưng… học giả.

– Ôi căn bệnh ấy thì vô phương rồi. Khó truy và càng khó trị hơn. Nhưng cũng không phải là không có cách.

– Cách gì vậy bác?

– Xóa bỏ tư duy tổ chức cực đoan, quá coi trọng bằng cấp cũng như trước đây quá coi thường cái bằng.

PHÚ THÁI

Các tin, bài viết khác