Dở khóc dở cười

- Gốm sứ xây dựng lại dở khóc dở cười.

- Sao lại dở khóc dở cười? Nghe nói gạch ốp lát và sứ vệ sinh đang lấn át hàng ngoại?

- Thì vẫn lấn. Nhưng thế mới chết. Bác đã thấy con số thống kê của Hiệp hội gốm sứ xây dựng chưa? Năm 2000 cả nước sản xuất được 67,2 triệu m2 gạch ốp lát thì năm nay dự kiến đạt 169 triệu m2. Sản phẩm sứ vệ sinh cũng tăng nhanh từ 2,2 triệu sản phẩm năm 2000 lên gần 7 triệu sản phẩm. Một con số khủng khiếp.

- Nhưng thị trường xây dựng đang mở ra?

- Mở ra… hết cỡ rồi nhưng cầu vẫn không theo kịp nguồn… cung.

- Bác nói tôi nghe vẫn không hiểu. Không lẽ khi đầu người ta không tính toán gì sao?

- Có tính toán chứ! Nhưng là tính toán dựa trên “cảm hứng” của những người… chạy theo phong trào. Sau xi măng lò đứng, nhà máy đường có vẻ như “tỉnh tỉnh” cũng làm gốm sứ xây dựng, “huyện huyện” cũng làm gốm sứ xây dựng. Chiến lược “tăng tốc” đã khiến cho gốm sứ xây dựng tăng trưởng ở mức khủng khiếp: 25%-30%/năm. 25 doanh nghiệp hiện đang trong tình trạng ngắc ngoải.

- Quốc hội đang thảo luận việc đầu tư kém hiệu quả, lãng phí lớn. Chỉ đầu tư mỗi dây chuyền từ 50-60 tỷ đồng thì đã lãng phí cả ngàn tỷ đồng. Bác ơi! Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

- Những người đầu tư chứ ai? Nhưng bác thấy có ai xử phạt người đầu tư sai bao giờ chưa? Cuối cùng vẫn là quan làm… dân chịu.

- Nhưng cũng phải có giải pháp gì chứ?

- Có. Cho công nhân… nghỉ việc. “Đắp chiếu trùm mền” nhà máy để… chờ thời. 

VĂN LÂM

Các tin, bài viết khác