Độc dược

– Đàn heo nhà bác Ba lớn nhanh như thổi.

– Như thổi? Bác ơi! Coi chừng thuốc tăng trưởng heo.

– Tăng trưởng tốt chứ sao? Báo đăng bao nhiêu là “thần dược”. Ăn vào heo siêu nạc, 4 tháng lên cả tạ.

– Tốt đẹp cái nỗi gì. Nhiều nước đã cấm hormon tăng trưởng.

– Sao vậy?

– Người ăn phải thịt heo có chất tăng trưởng có thể bị đau cơ, run chân tay, đau đầu kéo dài và lâu dài có thể mắc ung thư.

– Ô bác ơi! Thế thần dược là... độc dược à? Nhưng sao người ta...

– Tại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

– Cũng một phần, nhưng không phải chỉ có thế đâu bác ơi!

– Thế... còn gì nữa?

– Tôi sợ... làm cho khốc hại chẳng qua vì... tiền.

LỘC HÒA

Các tin, bài viết khác