Độc quyền

- Thị trường chứng khoán sôi như chảo lửa. Các công ty chứng khoán đang khan hiếm nhân viên.

- Sao không cho đi học?

- Ai không cho? Đơn xin học dày hàng lớp, các lớp đào tạo quá tải.

- Bác cứ nói thế! Các trường kinh tế, các cơ sở ngân hàng ra đời như nấm sau mưa...

- Nhưng họ đâu được đào tạo.

- Sao vậy?

- Đào tạo là... độc quyền của ông chứng khoán nhà nước.

- Ô bác ơi! Ông điện, ông nước, ông tổng công ty than và khoáng sản cũng bán hàng độc quyền. Bác ơi! Thế còn nhu cầu?

- Người ta cần gì nhu cầu. Người ta chỉ cần... tiền. Miệng họ ủng hộ thị trường nhưng trong bụng thì hô... độc quyền muôn năm.

CAO VÂN

Các tin, bài viết khác