Được và mất

- Thế giới vừa nhìn lại 4 năm cuộc chiến Iraq. Đất nước Iraq mất nhiều thứ quá bác ạ.

- Mất gì?

- Mất ổn định, hàng trăm ngàn người chết. Bom đạn, máu đổ khắp nơi.

- Đâu chỉ Iraq bác ơi! 3.200 binh sĩ Mỹ cũng hồn lìa khỏi xác. Dư luận chia rẽ, biểu tình phản đối khắp nơi.

- Thế, người được gì sau cuộc chiến Iraq?

- Bác không thấy Tổng thống Mỹ nói à: trừng trị được độc tài, xã hội được... dân chủ.

- Nhưng là... dân chủ hỗn loạn, đâu có mài ra được mà ăn.

- Bác ơi! Thế ai thắng trong cuộc chiến này?

- Tư tưởng bá quyền, các trùm sản xuất vũ khí.

- Còn ai thua?

- Là nhân loại tiến bộ, là nhân dân, là tất cả chúng ta.

LAI VU

Các tin, bài viết khác